Lester Peeters

Webontwikkelaar

Webdev-app

Samen met twee anderen heb ik de opdracht gekregen om bepaalde verbeteringen uit te voeren op de Webdevapp website. Deze website was geschreven met HTML, CSS, JavaScript, PHP en MySQL. Persoon A was verantwoordelijk voor de back-end en database. Persoon B was verantwoordelijk voor de koppeling tussen de front- en back-end. Ik was verantwoordelijk voor de front-end en het managen.

Ik coördineerde meerdere besprekingen met ons klein team waarin ik meerdere documenten voorbereidde. Deze documenten waren bijvoorbeeld besprekingspunten of overzichten van de project progressie. Ook heb ik veel verbeterpunten van de opdrachtgever in de front-end afgehandeld. Sommige van deze verbeterpunten waren bijvoorbeeld om tabellen duidelijker te maken of om een multi-select optie toe te voegen aan het afvinken van gemaakte opdrachten.

Om te zorgen dat het project goed zou verlopen had ik regels gemaakt voor het werkproces om de valkuilen te verminderen. Ik heb bepaald dat wij een vaste afspraak zouden zetten iedere week waar uitgebreid zou worden gepraat over het project, naast onze spontane dagelijkse gesprekken. Ook heb ik de taken van de opdrachtgever duidelijk opgedeeld zodat iedereen zo afzonderlijk mogelijk kan werken, dat handig is met een klein team. Omdat er qua front-end programmeerwerk niet veel was heb ik het op mij genomen om de bestaande code op te schonen.

Uiteindelijk hadden wij alles tijdig afgemaakt en opgeleverd met genoeg tijd om ook nog extra wensen van de opdrachtgever toe te voegen. Desondanks onenigheden bij tussen opdrachtgever(s) waren ze tevreden met het resultaat.

Van dit project heb ik veel kunnen leren. Het belang van overzichtelijkheid en duidelijkheid, bijvoorbeeld.